Vlastnosti automatizované linky

 • Pohyb zboží v lince je zcela automatický; probíhá podle postupu zadaného technologem (případně obsluhou)
 • Každá vsázka zboží může mít jiný galvanizační postup
 • Galvanizační proudy jsou regulovány na žádanou hodnotu určenou pro příslušné zboží
 • Kompenzace nepřesnosti dopravníku starších zařízení
 • Minimální doba průchodu linkou 

Maximální produkce a produktivita práce

Řídící systém podporuje maximální produkci tím, že požadavek na přesun přichází od zboží a nikoliv od dopravníku. Vždy po uplynutí času v lázni dává zboží dopravníku požadavek na přesun.
Maximální produktivity se dosahuje tím, že pohyb linky probíhá zcela automaticky.
Obsluha je nutná pouze na vstupu a výstupu linky.

Reprodukovatelnost výsledků

Pohyb zboží probíhá na základě časů zadaných galvanizačním postupem pro příslušné zboží.
Tím je zcela vyloučen vliv obsluhy na kvalitu zboží způsobenou jejich nedodržením.Technologické
parametry jako doba strávená v jednotlivých lázních, teploty, proudy atd. je možno ukládat
do paměti, archivovat a tisknout jako doklad o kvalitě. Obsluha nemá vliv na délku okapů, což má
příznivý vliv na minimalizaci výnosů z lázní.

Snadné ovládání

Filozofie ovládání linky se maximálně přibližuje způsobu myšlení obsluhy. Je zvolen kompromis mezi počtem údajů znázorněných na obrazovce a nutností uceleného přehledu o stavu linky.
Dojde-li k poruše linky, na obrazovce se objeví hlášení usnadňující obsluze závadu odstranit.

Robustní řešení řídícího systému

Řídící systém je důsledně rozdělen do dvou úrovní:
 • programovatelného automatu v rozvodně, jehož hlavním úkolem je vyhodnotit požadavek na přesun zboží a řídit jej
 • vizualizace na počítači na pracovišti obsluhy. Podle místních podmínek je možné použít buď osobní počítač (pokud je k dispozici velín s odpovídajícím prostředím), nebo odolný terminál s membránovou klávesnicí a příslušným krytím, zabudovaný v čelní desce rozvaděče

Další funkce:
 • podle přání zákazníka je možné začlenit další funkce, např:
 • sledování zátěže lázně (v ampérhodinách)
 • dávkování leskutvorných přísad
 • sledování produkce linky
 • regulace teplot lázní
 • hlídání čistoty odpadních vod
 • hlídání výšky hladiny
 • hlídání otáčení bubnů
 • vážení zboží
 • další funkce podle přání zákazníka 
© 2010 -  www.azcontrol.czDOMŮ       

PRODUKTY       

REFERENCE       

KONTAKT